polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Starodruki

Liczba publikacji w kolekcji: 16

Najczęściej przeglądane

  1. Oekonomia abo gospodarstwo ziemianskie, dla porządnego sprawowania ludźiom politycznym dziwnie pożyteczne [2059]
  2. Geografia powszechna czasow teraznieyszych albo Opisanie krótkie kraiów całego świata, ich położenia, granic, płodu ziemnego, skłonności obywatelów, handlu, obyczaiów etc., etc. Z naywiększych wiadomości, Kraiopisarzów, i Wędrowników zebrana Ku pożytkowi Młodzi Narodowey na Szkoły publiczne wydana [693]
  3. Wykład początkowych prawideł ekonomiki polityczney : z przystosowaniem Przepisów Gospodarstwa Narodowego do onego wydzwignienia i polepszenia stosownie do aktualnego Stanu, w ktorym rzeczy zostają [689]
  4. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 2, Panowanie Piastow [558]
  5. Geografia czyli opisanie naturalne, historyczne y polit yczne kraiow y narodow We czterech częściach świata zawierających się, z Dołączeniem geografii astronomiczney. Tom 1. [478]
  6. Nauka Prawa Przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Polityczney y Prawa Narodów [...] Edycya druga [396]
  7. Relatie powszechne. Abo nowiny pospolite: Iana Botera Benesiusa. Rozłożone na pięć Części [...] z Włoskiego na Polski ięzyk [...] przez iednego Zakonnika od Bernardynow wiernie przetłomaczone, y teraz znowu poprawione [...]. [394]
  8. O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymow. [394]
  9. Historia Polonica, Vincentii Kadłubkonis Episcopi Cracoviensis [346]
  10. Fizyka doświadczeniami potwierdzona przez [...] Scholarum Piarum w Collegium Nobilium filozofii i matematyki professora krotko zebrana. [311]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...