polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Stare Druki

Kolekcja obejmuje listę starych druków Zakładu Narodowego im.Ossolińskich zdigitalizowanych przy współudziale funduszy unijnych. Projekt dofinasowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pod nazwą: " Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu".

Liczba publikacji w kolekcji: 7837

Najczęściej przeglądane

  1. O ziołach i o mocy ich [9100]
  2. [Biblia nieświeska] Biblia. To iest księgi starego y nowego przymierza znowu z ięzyka Ebreyskiego, Greckiego, Łacińskiego na polski przełożone [5039]
  3. Ogrod Krolewsky, w ktorem o początku Cesarzów Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Królów Polskich, Czeskych, Xiążąt Sląnskich, Ruskich, Litewskich, Pruskich rozrodzienia ich krótko opisane [4299]
  4. Kronika wszytkiego świata [3518]
  5. Testamentu Nowego Czesc Pierwsza Czterzei Euangelistowie swieći, Mattheusz, Marek, Lukasz I Ian, Z Greckiego ięzyka na Polski przelozeni i wykladem krotkiem obiasnieni [3124]
  6. Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentu, Według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z pilnością przełozone [...] Przez [...] Iakuba Wuyka [...] [2666]
  7. Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panow początek swoy maią [2083]
  8. Biblia To iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu na Polskie ięzyk według Łacinskiey Bibliey od Kościoła Chrześciańskiego powszechnego przyiętey [...] [1976]
  9. Dictionarius trium linguarum: Latine, Teutonice, et Polonice, potiora vocabula continens, nunc denuo pluribus in locis auctus, in titulis per seriem alphabeti concinnatus, cum peregrinantibus tum domi desidentibus et quibuslibet tribus loqui linguis cupientibus maxime necessarius, et utilissimus [1655]
  10. Sarmatiae Europeae Descriptio [...] Alexandi Gwagnini [...] [1602]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...