polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Informacje

Wiadomości

rss20

150. rocznica urodzin Władysława St. Reymonta
17.03.2017

Siódmego maja 2017 r. przypada 150 rocznica urodzin Władysława Reymonta.  Pisarz przyszedł na świat w 1867 r. we wsi Kobiele Wielkie pod Radomskiem, w rodzinie organisty, jako Stanisław Władysław Rejment. Był pisarskim samoukiem obdarzonym niezwykłą spostrzegawczością, świetną pamięcią, bujną wyobraźnią i wrażliwością na piękno języka. W 1924 r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za „wybitny epos narodowy” – powieść „Chłopi”.

Warto więc przypomnieć, że autografy trzech części Chłopów oraz inne rękopisy Noblisty znajdują się w zbiorach działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Większość z nich została zdigitalizowana i jest dostępna w kolekcji Ossolineum w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Zbiór rękopisów Reymonta został zakupiony przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie w 1935 r. od wdowy po pisarzu, Aurelii Czeszerowej (nosiła wówczas nazwisko po drugim mężu).  Najważniejszym nabytkiem były rękopisy powieści „Chłopi” z lat 1901-1905. Jeden z tomów zawiera bruliony części „Jesień”, „Zima” i „Wiosna” różniące się znacznie od wersji drukowanej, wraz z wcześniejszymi planami niektórych rozdziałów. Drugi to przeznaczony do druku czystopis „Zimy”, poprawiany przez autora do ostatniej chwili. Rękopisy części „Lato” nie zachowały się. W zbiorze znajdują się także zeszyty z utworami młodzieńczymi Reymonta (m.in. nieudolnymi wierszami) oraz rękopisy wielu nowel i opowiadań, od których rozpoczynał karierę pisarską. Są wśród nich wczesne wersje powieści z życia aktorów - „Adeptka” (debiut powieściowy w 1895 r. pt. „Komediantka”) i „Fermenty” (tu inna wersja pt. „W jarzmie”). Jest też reportaż „Pielgrzymka do Jasnej Góry”, który przyniósł pisarzowi rozgłos w 1894 r., są zapiski z podróży do Londynu, dokumentujące jego zainteresowanie mediumizmem, a także próby dramatyczne. W DBC możemy także znaleźć rękopisy powieści i opowiadań powstałych po sukcesie „Chłopów”, które nie zdobyły już porównywalnego uznania, jak  powieść historyczna „Rok 1794” oraz pozostawiona w fazie planów powieść „Unici”. Z bogatego zbioru korespondencji Reymonta, przechowywanego w Ossolienum, w DBC zostały zamieszczone jego listy do Marii Maciejowskiej, żony Ignacego Maciejowskiego „Sewera”, krakowskiego pisarza i krytyka literackiego.

Rękopisy, wśród których są szkice i notatki brulionowe oraz różne wersje znanych utworów, umożliwiają wgląd w warsztat pisarza i jego metodę twórczą, opartą nie tylko na talencie i obserwacji, ale przede wszystkim na ciężkiej pracy nad udoskonalaniem tekstów. Przyszły Noblista zapisał swoje motto w notesie w czerwcu 1888 r.: „Powinienem rzecz przedstawić prosto, krótko, jasno, co razem będzie naturalnie. […] Życie powinno się przedstawiać takim, jakim jest, a nie takim, jakim być powinno."

Autorzy w domenie publicznej w 2017 roku
12.01.2017

Na początku każdego roku do domeny publicznej przechodzą utwory, które przestają podlegać autorskiemu prawu majątkowemu. Okres trwania praw autorskich w Polsce to 70 lat od śmierci autora.
W związku z tym, od 1 stycznia 2017 r., dzieła twórców, którzy zmarli w 1946 roku będzie można swobodnie wykorzystywać bez restrykcji i ograniczeń.

Lista autorów, których utwory trafiły do domeny publicznej w 2017 roku dostępna jest tutaj.

Więcej o domenie publicznej na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

Digitalizacja dokumentacji fotograficznej
23.09.2016

Politechnika Wrocławska realizuje projekt pod nazwą Digitalizacja dokumentacji fotograficznej z zakresu historii architektury, historii sztuki, kartografii i historii techniki, ze zbiorów Politechniki Wrocławskiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej - finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Rękopisy utworów Henryka Sienkiewicza w DBC
08.04.2016

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Sienkiewiczowskim, jako że przypada w nim  170. rocznica urodzin oraz  100. rocznica śmierci pisarza. „Ze wszystkich polskich pisarzy, jacy kiedykolwiek istnieli, on jeden mógłby powiedzieć: Nad moimi książkami nigdy nie zachodzi słońce” – tak Bolesław Prus skomentował światową popularność Sienkiewicza.  Warto zatem przypomnieć, że Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu posiada  największy w Polsce, gromadzony od 1912 r.  zbiór rękopisów Henryka Sienkiewicza.  Zasób został zdigitalizowany i dostępny jest w wersji elektronicznej, w kolekcji Ossolineum w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Wyróżniają się w nim autografy wszystkich części „Trylogii”.  Są one złożone z kart tzw. „brulionów-czystopisów”,  które autor natychmiast po napisaniu wysyłał do druku w czasopismach. „Trylogia” powstawała bowiem jako powieść w odcinkach. Na rękopisach widać skreślenia dokonane w ostatniej chwili,  ślady farby drukarskiej i nożyc zecerów. Sienkiewicz umieszczał na nich notatki dla redaktorów, a czasami własne szkice. Skutkiem tego autografy  "Ogniem i mieczem"  oraz  "Potopu" zachowały się we fragmentach, jedynie  "Pan Wołodyjowski" jest  kompletny. Metodę twórczą Sienkiewicza tak skomentował  w 1886 r. Antoni Zalewski: „Cały plan układa w myśli, żadnych notatek nie robi, nie wie co to brulion – pisze od razu do druku.  [...] Skoro raz zasiądzie do pisania, skoro sie do roboty wciągnie, idzie mu ona niezmiernie łatwo i prędko. Wpierw jednak przygotowuje się długo...”

Innym sienkiewiczowskim bestsellerem w ossolińskim zbiorze jest rękopis "W pustyni i w puszczy". Są także rękopisy mniej popularnych obecnie powieści, jak "Bez dogmatu", "Na polu chwały", "Wiry", niektórych nowel, jak „Niewola tatarska” i „Latarnik”,  utworów publicystycznych i reportaży (np. fragmenty „Listów z Afryki”) oraz teksty przemówień (np. noblowskiego). Oglądając rękopisy można się przekonać, że Sienkiewicz pisywał także wiersze („Wilk i Kozieł”) i dramaty (niektóre zupełnie nieznane). Był wreszcie autorem tysięcy listów do rodziny i przyjaciół, pełnych opisów podróży, „mąk twórczych”, porad i zabawnych anegdot.

Lista zdigitalizowanych rękopisów Henryka Sienkiewicza dostepna jest  tutaj


Przerwa w działaniu DBC
01.01.2016

Z przyczyn technicznych w najbliższy weekend mogą wystąpić przerwy w działaniu strony Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu ze zbiorów.

Nowa wtyczka DjVu
20.10.2015

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji wtyczki DjVu. W zaktualizowanej wersji usunięto problem z wyświetlaniem plików w przeglądarce Firefox (v. 21).

Open Access Week 2015
19.10.2015

W dniach 19-25.10.2015 r odbywa się międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu. Obchodzony od ośmiu lat na całym świecie Open Access Week promuje otwarty dostęp do nauki i edukacji.
W jego organizację zaangażowane są instytucje naukowe, uczelnie i organizacje finansujące badania naukowe na całym świecie. Tegoroczny Open Access Week odbywa się pod hasłem „Otwartość dla współpracy”.

Więcej na:

Strona WWW Open Access;
Wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki zgłoszone przez polskie instytucje;
Przewodnik po Otwartej Nauce;Wesołych Świąt
27.03.2015

Pogody ducha, zdrowiai radości oraz wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Wielkanocnych życzą pracownicy Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Cenne zbiory Ossolineum w DBC
01.10.2013
Zapraszamy do zapoznania się z  prezentacją, dotyczącą projektu realizowanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 2010-2012, w ramach którego zdigitalizowano i udostępniono w DBC fragment najbardziej wartościowego zbioru Ossolineum.

http://www.dbc.wroc.pl/publication/25869
Międzynarodowy Tydzień Open Access
01.10.2012
W dniach 21-27 października obchodzony jest Międzynarodowy Tydzień Open Access. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:

http://www.openaccessweek.org
oraz
http://otwartanauka.pl/blog/2013/10/open-acces-week-2013-w-polsce/
Milion publikacji w polskich bibliotekach cyfrowych!
25.06.2012
Już ponad milion publikacji udostępnia Federacja Bibliotek Cyfrowych – portal umożliwiający przeszukiwanie zdigitalizowanych obiektów z ponad 90 polskich bibliotek cyfrowych. Milionową publikację wprowadziła Śląska Biblioteka Cyfrowa.

W zbiorach polskich bibliotek cyfrowych, tworzonych przez archiwa, muzea, biblioteki, instytuty badawcze i naukowe, a także organizacje pozarządowe, znajdują się starodruki, rękopisy, książki, czasopisma, współczesne materiały naukowo-dydaktyczne, zdigitalizowane dzieła sztuki oraz multimedia.

Do najcenniejszych obiektów należą m.in. rękopis poematu "Pan Tadeusz", czy akt lokacyjny Krakowa.

Dostęp do większości zbiorów jest bezpłatny i nieograniczony.
RĘKOPIS "PANA TADEUSZA" W DBC!
19.05.2012
Jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury i najcenniejszy rękopis w kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - autograf poematu "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza dostępny jest w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej!

Pisany w Paryżu w latach 1832-1834, pomimo wielu zagrożeń przetrwał  w stanie wyjątkowo kompletnym. Przechowywany w hebanowej szkatule ozdobionej płaskorzeźbami i rytowanymi płytkami  z kości słoniowej, ze scenami z epopei. Traktowany przez wielu, od momentu powstania, jak relikwia i pamiątka narodowa.

Rękopis w wersji elektronicznej do obejrzenia tutaj.


Rekordowa oglądalność "Poradnika metodycznego dla wychowawców"!
27.04.2012
Książkę ,,Poradnik metodyczny dla wychowawców” z kolekcji Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wyświetlono ponad 100 000 razy. W DBC zgromadziliśmy także inne interesujące publikacje w pełnym tekście. 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23.04.2012
W dniu dzisiejszym 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zapraszamy zatem do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki, w której umieszczamy zdigitalizowane materiały naukowo-badawcze i dydaktyczne (skrypty, podręczniki, monografie, czasopisma, dysertacje oraz zbiory należące do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) z zachowaniem praw autorskich do poszczególnych publikacji. 
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ e-KSIĄŻKI
05.03.2012
W dniach 04-10 marca 2012 obchodzony jest międzynarodowy tydzień e-książki. Zapraszamy zatem do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki, jak również do zapoznania się z witrynami oferującymi darmowy dostęp do książek cyfrowych:
IBUK – internetowa biblioteka-czytelnia, w której znajdują się książki elektroniczne.
NEXTO – największy sklep internetowy udostępniający również darmowe e-booki.
EBOOK – księgarnia internetowa oferująca również darmowe e-książki.
LEGIMI – serwis internetowy, za pomocą którego można zamówić płatne i darmowe e-booki.
BOOKINI – eBiblioteka zawierająca teksty klasyki literatury polskiej opracowane i udostępnione przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
WOLNELEKTURY.PL – szkolna biblioteka internetowa, w której znajdują się lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej.
WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - projekt Uniwersytetu Gdańskiego, w której znajdują się arcydzieła literatury polskiej.
VIRTUALO – nowoczesna księgarnia internetowa, która oferuje bezpieczny i szeroki dostęp do książek w formie cyfrowej.
ZŁOTE MYŚLI – wydawnictwo elektroniczne, które udostępnia darmowe e-booki.
BEZKARTEK.PL – pierwsza oferta na polskim rynku, która dostarcza w jednym miejscu zarówno ebooki, jaki i czytniki książek elektronicznych.
NAKANAPIE.PL – jedna z największych w kraju społeczności czytelników – miłośników książki oferująca także darmowe książki cyfrowe.
E-BOOK WEEK - międzynarodowa strona internetowa informująca o tygodniu e-książki
BIBLIOSFERA  - serwis tworzony dla osób zainteresowanych tematem książki, bibliotek, digitalizacji, Web 2.0, informacji, etc.
Nowy uczestnik Konsorcjum DBC
29.02.2012
Kolejna uczelnia dołączyła do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. W dniu 29 lutego 2012 roku miało miejsce spotkanie  Rady Konsorcjum DBC. Rada pozytywnie zaopiniowała deklaracje przystąpienia do Konsorcjum DBC Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Obecnie w Konsorcjum uczestniczy 20 uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opola udostępniając zbiory biblioteczne w DBC.
Rękopis DBC 900-tysięczną publikacją w serwisie FBC
28.02.2012
Informujemy, że publikacja pochodząca ze zbiorów ZNiO "Legiony Polskie. Kartoteka legionistów internowanych w 1918 r. na Węgrzech i w Polsce. Pudło 3: Lit. F-I" została odnotowana w dniu 28 lutego 2012 w bazie FBC na pozycji 900 000. 
Wesołych Świąt!
24.12.2011

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim użytkownikom Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Wesołych Świąt!
01.12.2011
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim użytkownikom Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności
Nowa wersja oprogramowania
05.09.2011
W czerwcu bieżącego roku DBC wdrożyła nową wersję oprogramowania dLibra 5.1. Pojawiło się szereg usprawnień i nowych funkcjonalności, takich jak:
- optymalizacja mechanizmów wyszukiwania publikacji;
- zmiana sposobu wyświetlania treści cyfrowych;
- szybki podgląd opisu publikacji;
- możliwość umieszczenia listy ulubionych publikacji na własnej stronie WWW;
- import metadanych do menadżerów bibliografii;
- wysyłanie informacji o ciekawej publikacji poprzez e-mail;
- opcja - wtyczki społecznościowe;
- istnieje możliwość przekazywania publikacji przez autorów do biblioteki cyfrowej z poziomu aplikacji WWW (tzw. self-archiving).
Ze szczegółami można zapoznać się na stronie dLibra.
Kolejna biblioteka w DBC
18.02.2011
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie udostępnia swoje zbiory w DBC. Obecnie w skład Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej wchodzi 19 instytucji z regionu.
ViFaOst
28.05.2010
15 maja 2010 r. zasoby DBC zostały włączone do Wirtualnej Biblioteki Europy Wschodniej (Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa). ViFaOst jest interdyscyplinarnym portalem, który oferuje społeczności akademickiej szeroki zakres informacji na temat Europy Wschodniej, jej historii, języka, literatury, polityki i kultury. Dane przekazywane są za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dostęp jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.
Nowi uczestnicy Konsorcjum DBC
24.02.2010
Kolejne uczelnie dołączyły do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. W dniu 24 lutego 2010 roku miało miejsce spotkanie sprawozdawczo-informacyjne Rady Konsorcjum DBC. Rada pozytywnie zaopiniowała deklaracje przystąpienia do Konsorcjum DBC Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Obecnie w Konsorcjum uczestniczy 18 uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opola udostępniając zbiory biblioteczne w DBC.
DART-Europe
22.01.2010

20 stycznia 2010 roku zasoby naukowe Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej za pośrednictwem
Federacji Bibliotek Cyfrowych zostały włączone do międzynarodowego projektu DART-Europe. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do dysertacji powstających w Europie. Cel ten realizowany jest poprzez agregowanie informacji o takich pracach dostępnych on-line, a następnie udostępnianie tych informacji w portalu umożliwiającym ich przeszukiwanie i przeglądanie.

Zbiory DBC w Europeanie
16.12.2009
Zasoby Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej od 11.12.2009 roku widoczne są w EUROPEANIE – europejskiej multimedialnej bibliotece cyfrowej, udostępniającej blisko 5 milionów obiektów cyfrowych ze zbiorów bibliotek i instytucji dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE (m.in. Biblioteki Brytyjskiej w Londynie oraz Luwru w Paryżu)

Ćwierć miliona polskich obiektów cyfrowych w Europeanie!
(Informacja prasowa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego)
5 lat biblioteki cyfrowej w Politechnice Wrocławskiej
10.11.2009
Dnia 10 listopada 2004 roku zakończono testowanie systemu dLibra i udostępniono zdigitalizowane zbiory w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej (zwanej później Dolnośląską Biblioteką Cyfrową). Obecnie Konsorcjum DBC tworzone jest przez 16 instytucji prezentujących różnorodne dziedziny wiedzy. Przez 5 lat działalności stale rozwijano bibliotekę cyfrową. Zorganizowano dostęp do jej zasobów nie tylko przez witrynę DBC, ale również poprzez serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych, popularne wyszukiwarki (np. Google). Dzięki zastosowaniu protokółu OAI-PMH zapewniono wymianę metadanych przez inne usługi sieciowe.
Ponad 4 miliony odwiedzin w DBC
18.09.2009
Liczba odwiedzających Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową przekroczyła 4 miliony.
Zapraszamy na forum DBC
19.01.2009
Zapraszamy do korzystania z
Forum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

 

Czytelników zachęcamy do wypowiedzi na temat funkcjonowania naszej biblioteki oraz jej zasobów
- w panelu "Użytkownicy"

Na stronie zamieszczone są również informacje i materiały szkoleniowe dla Redaktorów Konsorcjum DBC.
Dzień Domeny Publicznej w DBC
06.01.2009

1 stycznia każdego roku to dzień, w którym wygasają prawa autorskie do utworów, których autorzy zmarli 70 lat wcześniej.
Z tym dniem ich utwory przechodzą do domeny publicznej i mogą być swobodnie wykorzystywane.

Jest on również od kilku lat świętowany na całym świecie jako Dzień Domeny Publicznej (Public Domain Day).


Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, w ramach obchodów Dnia Domeny Publicznej udostępniła publikacje autorów, których twórczość przeszła z tym dniem do domeny publicznej,
są to:
Klemens Bąkowski -  prawnik, znawca historii Krakowa, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

ks. Józef Teodorowicz  - arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, teolog polityk, poseł na sejm oraz senator II RP.

Trzy miliony odwiedzających DBC
05.12.2008
Od 11 listopada 2004 roku do grudnia 2008 roku Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową odwiedziły trzy miliony użytkowników.
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom i zapraszamy do dalszego korzystania ze zbiorów DBC.
Więcej opcji dla czytelników
28.04.2008

W nowej wersji oprogramowania dodano wbudowaną przeglądarkę DjVu, dzięki której wszyscy czytelnicy (nawet te osoby, które nie zainstalowały wtyczki DjVu) mogą zapoznać się z treścią publikacji.

Założenie konta pozwala na osobiste ustawienia strony. Zalogowani czytelnicy mają dostęp do funkcji:

  • - Tworzenia i oglądania listy ulubionych publikacji,
  • - Polecania publikacji innym osobom,
  • - Oglądania listy ostatnio czytanych publikacji,
  • - Opisywania publikacji prywatnymi słowami kluczowymi (Tagami), które są widoczne tylko na stronie czytelnika,
  • - Proponowania słów kluczowych (Tagów) do opisywania publikacji,
  • - Oceniania i oglądania listy ocenionych publikacji,
  • - Otrzymywania powiadomień o nowo dodanych publikacjach (wiadomość wysyłana e mailem).

Funkcje te widoczne są na stronach z opisem wydania i treścią publikacji oraz na stronie profilu czytelnika [Konto]. Zachęcamy do zakładania konta i korzystania z dodatkowych narzędzi dla zalogowanych czytelników.
     
1 000 publikacji w DBC
17.04.2008
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa udostępniła 1 000 publikacji (ponad 200 000 stron) czternastu instytucji należących do Konsorcjum DBC. Największą część zasobu 60 % stanowią książki, 27 % to czasopisma, prace doktorskie 11 %, a pozostałe zbiory 2 %.
Biblioteki i inne instytucje wykorzystujące sieć PIONIER i oprogramowanie dLibra współpracują tworząc polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych. Serwis FBC (Federacji Zasobów Cyfrowych) oferuje przeszukiwanie zgromadzonych zbiorów.
NATURE Nr 1
28.02.2008
Nature Nr 1 z 1869 roku w zbiorach DBC. Jedno z najbardziej prestiżowych i najstarszych czasopism naukowych reprezentujące szerokie spektrum wiedzy. Wkrótce kolejne numery czasopisma. Zapraszamy!

 

Dwa miliony odwiedzających DBC
02.01.2008
Od 11 listopada 2004 roku do 24 grudnia 2007 roku Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową odwiedziły dwa miliony użytkowników.
Milion odwiedzin zanotowano w ciągu ostatniego roku.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom i zapraszamy do dalszego korzystania ze zbiorów DBC.

Wesołych Świąt!
08.03.2007

Pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Wielkanocnych życzą pracownicy Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

Szkolenie w ramach Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej
01.03.2007
W dniach 22 luty i 1 marca br. odbyły się szkolenia dla uczestników Konsorcjum DBC. Celem szkoleń było zapoznanie członków Konsorcjum z zadaniami, organizacją i sposobem funkcjonowania DBC oraz z digitalizacją i przygotowaniem do udostępniania sieciowego dokumentów elektronicznych. Szkolenia przeprowadził Zespół Biblioteki Cyfrowej BG i OINT Politechniki Wrocławskiej. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele bibliotek instytucji należących do Konsorcjum, z Wrocławia: Akademii Ekonomicznej, Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Papieskiego Wydziału Teologicznego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Kolegium Karkonoskiego z Jeleniej Góry.
Milion odwiedzających DBC
06.01.2007
Od listopada 2004 roku do stycznia 2007 roku milion czytelników odwiedziło bibliotekę cyfrową. Między listopadem 2004 roku a październikiem 2005 roku (11 miesięcy) zanotowano 100 000 odwiedzin, natomiast w ciągu kolejnych 14 miesięcy zarejestrowano wzrost aż o 900 000 użytkowników!
Powstało Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej
20.12.2006
10 uczelni wrocławskich oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich zawiązało konsorcjum w celu wspomagania rozwoju Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Rozpoczęto współpracę bibliotek w zakresie digitalizacji i udostępniania sieciowego zbiorów bibliotecznych na rzecz promowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz nauczania na odległość. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 20 grudnia w Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej.
Zdalne przeszukiwanie
10.11.2006
Dnia 10 listopada 2006 roku zainstalowano w DBC nową wersję oprogramowania - dLibra 2.5. Tym samym umożliwiono zdalne przeszukiwanie wszystkich zasobów cyfrowych bibliotek pracujących w systemie dLibra, obecnie działa ich kilkanaście. Aby uruchomić wyszukiwanie we wszystkich bibliotekach należy zaznaczyć " przeszukaj zdalne biblioteki".
Biblioteki cyfrowe
01.08.2006
ZAPRASZAMY do innych bibliotek cyfrowych dLibra
SAFARI, KNOVEL
31.07.2006
Biblioteka Główna
zapewnia także dostęp do serwisów komercyjnych Safari
i Knovel
przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników z Politechniki Wrocławskiej. Baza Safari Tech Books Online zawiera pełne teksty książek z informatyki i dziedzin pokrewnych. Serwis Knovel oferuje dostęp do pełnych tekstów ponad 800 książek elektronicznych ze wszystkich dziedzin nauk technicznych, w tym poradniki fizyko-chemiczne
oraz narzędzia interaktywne.
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
28.10.2005
Na posiedzeniu, w dniu 26 października 2005 roku, Rada Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK) jednomyślnie poparła inicjatywę powołania Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC).
BC PWr w OAI
15.07.2005
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) spełniła standardy organizacji Open Archives Initiative (OAI) i została umieszczona na stronie - Archives Initiative - Repository Explorer
na liście instytucji dostępnych przez protokół OAI-PMH (PMH - Protocol for Metadata Harvesting), pod nazwą Wroclaw University of Technology Digital Library. Protokół OAI-PMH to jeden z najpopularniejszych protokołów dostępu do archiwów i bibliotek cyfrowych. Wykorzystywany jest do przeglądania zasobów za pośrednictwem popularnych narzędzi wyszukiwawczych. Udostępnienie adresu Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej przez protokół OAI-PMH ma znaczenie prestiżowe. DBC , oparta na systemie dLibra, jest pierwszą w kraju biblioteką umieszczoną na stronie Open Archives Initiative - Repository Explorer.
Konta w BC PWr
28.04.2005
Nowa wersja oprogramowania zezwala na zakładanie kont, które umożliwiają otrzymywanie biuletynów informujących o nowościach w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Zwiększono również możliwości wyszukiwania w treści publikacji o obsługę dwóch formatów: PDF i DjVu.