polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 38762

Obecnie czytających: 268

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 32187679

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [13001]
 2. artykuł [12737]
 3. stary druk [7433]
 4. książka [4138]
 5. rękopis [1505]
 6. rozprawa doktorska [634]
 7. inkunabuł [448]
 8. materiały konferencyjne [102]
 9. broszura [100]
 10. rozprawa habilitacyjna [77]
 11. recenzja [36]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. atlas [7]
 18. druk ulotny [6]
 19. dokument elektroniczny [6]
 20. doktorat [6]
 21. [dokument ikonograficzny] [5]
 22. raport [4]
 23. plakat [4]
 24. katalog wystawy [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [8571170]
 2. czasopismo [3360670]
 3. artykuł [1909355]
 4. rozprawa doktorska [1650773]
 5. stary druk [569251]
 6. rozprawa habilitacyjna [301995]
 7. rękopis [180310]
 8. bibliografia [92540]
 9. materiały konferencyjne [69768]
 10. doktorat [16679]
 11. inkunabuł [16535]
 12. dokument elektroniczny [15201]
 13. wystawy [15018]
 14. broszura [8881]
 15. katalog wystawy [8664]
 16. recenzja [6293]
 17. raport [5802]
 18. druk muzyczny [2143]
 19. atlas [1327]
 20. skrypt [1286]
 21. rycina [1202]
 22. druk [1168]
 23. odbitka [934]
 24. habilitacja [683]
 25. baza danych [668]
 26. druk ulotny [624]
 27. [dokument ikonograficzny] [509]
 28. plakat [392]
 29. prezentacja multimedialna [329]
 30. mapa [218]
 31. dokument piśmienniczy [147]
 32. wykład [77]
 33. program [65]

Więcej statystyk...