polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 37875

Obecnie czytających: 266

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 31379563

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [12986]
 2. artykuł [11905]
 3. stary druk [7402]
 4. książka [4120]
 5. rękopis [1505]
 6. rozprawa doktorska [628]
 7. inkunabuł [448]
 8. materiały konferencyjne [102]
 9. broszura [100]
 10. rozprawa habilitacyjna [77]
 11. recenzja [34]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. atlas [7]
 18. druk ulotny [6]
 19. doktorat [6]
 20. dokument elektroniczny [5]
 21. [dokument ikonograficzny] [5]
 22. raport [4]
 23. plakat [4]
 24. katalog wystawy [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [8293767]
 2. czasopismo [3284337]
 3. artykuł [1763826]
 4. rozprawa doktorska [1617991]
 5. stary druk [374778]
 6. rozprawa habilitacyjna [297183]
 7. rękopis [171548]
 8. bibliografia [91764]
 9. materiały konferencyjne [66186]
 10. doktorat [16089]
 11. wystawy [14975]
 12. dokument elektroniczny [14560]
 13. katalog wystawy [8533]
 14. broszura [7386]
 15. recenzja [5908]
 16. inkunabuł [5870]
 17. raport [5630]
 18. druk muzyczny [2114]
 19. atlas [1198]
 20. rycina [1176]
 21. druk [1149]
 22. skrypt [1104]
 23. odbitka [905]
 24. baza danych [663]
 25. druk ulotny [614]
 26. habilitacja [540]
 27. [dokument ikonograficzny] [450]
 28. plakat [369]
 29. prezentacja multimedialna [323]
 30. mapa [210]
 31. dokument piśmienniczy [145]
 32. wykład [76]
 33. program [61]

Więcej statystyk...