polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 36626

Obecnie czytających: 248

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 30749399

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [12961]
 2. artykuł [10805]
 3. stary druk [7347]
 4. książka [4103]
 5. rękopis [1505]
 6. rozprawa doktorska [621]
 7. inkunabuł [448]
 8. broszura [100]
 9. rozprawa habilitacyjna [77]
 10. materiały konferencyjne [61]
 11. recenzja [34]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. druk ulotny [6]
 18. doktorat [6]
 19. atlas [6]
 20. dokument elektroniczny [5]
 21. [dokument ikonograficzny] [5]
 22. raport [4]
 23. plakat [4]
 24. katalog wystawy [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [8048818]
 2. czasopismo [3223740]
 3. artykuł [1629913]
 4. rozprawa doktorska [1580360]
 5. stary druk [368061]
 6. rozprawa habilitacyjna [291891]
 7. rękopis [168668]
 8. bibliografia [91006]
 9. materiały konferencyjne [61976]
 10. doktorat [15413]
 11. wystawy [14936]
 12. dokument elektroniczny [13404]
 13. katalog wystawy [8365]
 14. broszura [7233]
 15. inkunabuł [5724]
 16. recenzja [5588]
 17. raport [5534]
 18. druk muzyczny [2096]
 19. atlas [1189]
 20. rycina [1171]
 21. druk [1127]
 22. skrypt [998]
 23. odbitka [900]
 24. baza danych [658]
 25. druk ulotny [614]
 26. [dokument ikonograficzny] [445]
 27. habilitacja [413]
 28. plakat [364]
 29. prezentacja multimedialna [316]
 30. mapa [203]
 31. dokument piśmienniczy [144]
 32. wykład [76]
 33. program [59]

Więcej statystyk...