polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Informacje

Biblioteka

Opis projektu

Prace zmierzające do powstania zasobu cyfrowego w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej rozpoczęto w 2002 roku. Głównym celem digitalizacji zbiorów było umożliwienie wyszukiwania, przeglądania i udostępniania zasobów bibliotecznych drogą elektroniczną. W bibliotece cyfrowej zgromadzono zdigitalizowane materiały naukowo-badawcze i dydaktyczne przeznaczone głównie dla pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej, z których dzięki sieciowemu rozpowszechnianiu mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu. Prezentowane repozytorium stanowiły: skrypty, podręczniki, monografie, dysertacje oraz zbiory należące do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Do gromadzenia i zarządzania zasobem cyfrowym wykorzystano oprogramowanie dLibra, które wcześniej wdrożono w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Program ten powstał w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym pod patronatem Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Już kilkadziesiąt bibliotek w kraju skorzystało z platformy dLibra do tworzenia bibliotek cyfrowych.

Serwis DBC działa przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Zbiory cyfrowe biblioteki składowane są na infrastrukturze Centrum, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo przechowywanych danych i przestrzeń o pojemności kilku petabajtów.

Z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO) Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (DBC), stając się środowiskową biblioteką otwartą na współpracę z bibliotekami w całym regionie. 20 grudnia 2006 roku powstało Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

W DBC, gdzie przeważają książki, znajduje się różnorodny, interesujący i systematycznie powiększany zbiór cyfrowy. Publikacje tu zamieszczone mają uregulowany status prawny. Przed rozpoczęciem archiwizacji niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody autora na zwielokrotnienie utworu techniką cyfrową oraz umieszczenie go w Internecie.