Object structure

Title:

Ekonomiczne uwarunkowania odstraszania nuklearnego Stanów Zjednoczonych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic conditions of the USA nuclear deterrence

Creator:

Wojciechowski, Jarosław

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo narodowe ; odstraszanie nuklearne ; koszty ekonomiczne broni jądrowej ; national security ; nuclear deterrence ; economic costs of nuclear weapons

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 402-411

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę przeanalizowania, na przykładzie USA, korzyści ekonomicznych wynikających ze zdolności do odstraszania nuklearnego. Badania zostały oparte na porównaniu kosztów utrzymania arsenału nuklearnego z kosztami alternatywnymi prowadzenia dużych operacji połączonych przez USA w ramach „walki z terrorem” oraz przeanalizowano koszt posiadania niezbędnego potencjału sił konwencjonalnych, zapewniającego analogiczny poziom odstraszania. Artykuł jest swoistą polemiką z coraz częściej pojawiającymi się w przestrzeni publicznej argumentami, wyrażanymi przez polityków, przedstawicieli nauki i przywódców duchownych, o konieczności likwidacji broni nuklearnej jako czynnika destrukcyjnego i wymagającego wydatkowania olbrzymich funduszy na utrzymanie. Pomimo iż względy ekonomiczne nie są i nie powinny być jedynym kryterium analizy, w artykule wykazano, iż odstraszanie jądrowe jest obiektywnie najtańszą formą unikania konfliktów zbrojnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.35

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529 ; Ekonomia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu