Object structure

Title:

Polityka pieniężna jako element stabilizacji rynku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Monetary policy as an element stabilizing the financial system

Creator:

Ancyparowicz, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 22-34

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie reakcji głównych banków centralnych (FED, EBC i Banku Anglii) na kryzys finansowy 2008-2009 i następującą po nim uporczywą recesję w realnej sferze gospodarki. W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentów banków centralnych dotyczących zarówno klasycznych, jak i niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Szerzej omówiono duże programy skupu aktywów, zainicjowane w warunkach kryzysowych, które są kontynuowane mimo dobrej koniunktury w gospodarce światowej. Narodowy Bank Polski nie wykorzystywał dotychczas w swej polityce niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej, ale może to czynić w określonych prawem okolicznościach dla zarządzania płynnością sektora bankowego w celu wspierania polityki gospodarczej rządu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.02

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu