Object structure

Title:

Zagrożenia egzystencjalne obecnego modelu polskiej bankowości spółdzielcze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Existential threats of the present model of Polish cooperative banking

Creator:

Kurkliński, Lech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 289-298

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest zagrożeniom rozwojowym sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. W szczególności dotyczy niedostosowania banków spółdzielczych do nowych uwarunkowań rynkowych, technologicznych, regulacyjnych i demograficzno-kulturowych. Analiza dotychczasowego modelu organizacyjno-biznesowego pokazuje pojawienie się poważnych negatywnych zjawisk i zapowiedź ich eskalacji. Wskazane są konkretne obszary wymagające zmian. Brak podjęcia odpowiednich działań o charakterze integracyjnym i centralizacyjnym prowadzić będzie do wyeliminowania tego sektora z rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.26

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu