Object structure

Title:

Polskie aktywa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych typu exchange-traded funds: rozmiary, struktura oraz znaczenie dla polskiego systemu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish assets in foreign investment funds within the category of exchange-traded funds: size, structure and significance for the Polish financial system

Creator:

Marszk, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 325-336

Abstrakt:

Exchange-traded funds (ETFs) są jedną z najszybciej rosnących kategorii funduszy inwestycyjnych. W pewnych krajach, takich jak Polska, nie nastąpił jednak rozwój tej grupy funduszy. Celem tekstu jest omówienie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z wpływem ETFs na system finansowy oraz ocena możliwości wystąpienia tych oddziaływań w Polsce w odniesieniu do funduszy notowanych poza granicami Polski, które posiadają polskie aktywa. Przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego z wykorzystaniem wskaźników obliczonych na podstawie danych o poszczególnych funduszach, w tym przede wszystkim zagregowanych wartości aktywów funduszy w różnych ujęciach (zwłaszcza w odniesieniu do rozmiarów poszczególnych części systemu finansowego) oraz struktury aktywów. Okres badania to lata 2010-2017. Wyniki analizy wskazują na to, że potencjalny wpływ zarówno funduszu notowanego w Polsce, jak i notowanych za granicą funduszy z polskimi aktywami na polski system finansowy jest silnie ograniczony ze względu na ich niewielkie rozmiary

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.29

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu