Object structure

Title:

Dylematy pomiaru i oceny procesu repolonizacji banków w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dilemmas of measuring and assessment of the repolonization process of banks in Poland

Creator:

Pyka, Irena ; Nocoń, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 404-418

Abstrakt:

Problematyka przemian własnościowych w polskim sektorze bankowym stanowi trwały przedmiot zainteresowania w publikacjach i realizowanych projektach badawczych. Repolonizacja traktowana jest jako kolejny etap przemian własnościowych w polskim sektorze bankowym, nacechowanym zwiększeniem udziału polskich inwestorów w akcjonariacie bankowym, a jej zasadniczym celem jest zmiana kierunku alokacji oszczędności polskich podmiotów gospodarczych umożliwiająca wzrost skali ich efektywności. Pojawienie się po okresie globalnego kryzysu finansowego „okienka konsolidacyjnego” i towarzyszący mu silniejszy ruch kapitału bankowego stały się istotnym argumentem przemawiającym za repolonizacją banków w Polsce. W opracowaniu analizuje się i ocenia problemy pojawiające się w płaszczyźnie pojęciowej repolonizacji sektora bankowego w Polsce i jej pomiaru. Głównym zaś celem opracowania jest identyfikacja i krytyczna analiza oparta na próbie empirycznej oceny wybranych wskaźników repolonizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.531.36

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531 ; Bankowość i rynki finansowe

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu