Object

Title: Transformacja cyfrowa w przemyśle Unii Europejskiej – ujęcie przestrzenne

Title in english:

Industrial digitalization in the European Union – spatial perspective

Creator:

Grzyb, Karolina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 45-53

Abstrakt:

Sektor wytwórczy zajmuje istotne miejsce w tworzeniu jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej za sprawą redefinicji unijnej polityki przemysłowej, dążącej obecnie do: wzrostu europejskich innowacji dla przemysłu, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 oraz reindustrializacji, czyli zwiększenia udziału sektora w tworzeniu unijnego PKB. Ma ona jednak głównie charakter ramowy, stawiający wszystkim państwom członkowskim tożsame cele, co może skutkować pogłębieniem dysproporcji w poziomie ich potencjału innowacyjnego. Można sformułować tezę, że dywergencja przestrzenna powodowana przez przemiany technologiczne negatywnie przełoży się na usieciowienie i integrację gospodarki unijnej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania transformacji cyfrowej w przemyśle Unii Europejskiej oraz określenie wpływu polityki przemysłowej na jej spójność w zakresie kreowania innowacji i absorpcji technologii cyfrowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.05 ; oai:dbc.wroc.pl:72375

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information