Object

Title: Relacje uczestników klastra turystycznego z jednostkami samorządu terytorialnego – istota, ocena i propozycje usprawnień

Title in english:

Relations of the participants of the tourist cluster with local government units – essence, evaluation and proposals of improvements

Creator:

Wolski, Robert Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 103-111

Abstrakt:

Rozważania zawarte w artykule dotyczą głównie współpracy i relacji nawiązywanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami gospodarczymi, których przedstawicielami są członkowie klastra. Celem pracy jest identyfikacja oraz ocena owych relacji, a także propozycja ich usprawnień. Zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród wybranych podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego, ukazujące, że większość badanych obiektów nawiązała tylko podstawowe, ale trwałe i satysfakcjonujące relacje z JST. Badania dotyczyły relacji z uwzględnieniem między innymi zadowolenia z ich nawiązywania i pielęgnowania, występujących barier czy obszarów do poprawy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.12 ; oai:dbc.wroc.pl:72382

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information