Object structure
Title:

Podejście procesowe w zarządzaniu zakładami ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process approach in managing insurance

Creator:

Gąsiorkiewicz, Lech ; Kruk, Marta

Subject and Keywords:

proces ; podejście procesowe ; procesowa dekompozycja działalności ubezpieczeniowej ; zarządzanie procesowe ; process ; process approach ; process decomposition of insurance activity ; process management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 39-51

Abstrakt:

Warunkiem właściwego miejsca we współczesnej gospodarce oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania na konkurencyjnym rynku jest wprowadzanie w organizacjach nowych rozwiązań systemowych. Jednym z takich rozwiązań jest podejście procesowe do zarządzania, oparte nie na funkcjach, lecz na optymalizacji działań w przekroju procesowym. W literaturze przedmiotu spotkać można wiele publikacji z zakresu ubezpieczeń prezentujących tradycyjne, historycznie ugruntowane podejście do tej problematyki. Brakuje natomiast publikacji dotyczących zarządzania procesowego w zakładach ubezpieczeń. Nieliczni autorzy poruszający tę problematykę skupiają swoją uwagę na procesowej dekompozycji działalności ubezpieczeniowej, stanowiącej jedynie punkt wyjścia do zarządzania procesowego. Celem opracowania jest przedstawienie spotykanego w literaturze fachowej oraz w praktyce podejścia do problematyki zarządzania procesowego w zakładach ubezpieczeń funkcjonujących na krajowym rynku ubezpieczeniowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: