Object structure

Title:

Wykorzystanie technologii inteligentnych kontraktów jako platformy dla mikroubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Utilizing smart contracts’ technology as a microinsurance platform

Creator:

Stolarski, Piotr ; Gałczyk, Jakub

Subject and Keywords:

mikroubezpieczenia ; blockchain ; inteligentne kontrakty ; system informatyczny ; microinsurance ; smart contracts ; information system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 257-267

Abstrakt:

W artykule prezentujemy koncepcję zastosowania technologii inteligentnych kontraktów w celu realizacji idei oraz dostarczenia środków do opracowania i dystrybucji mikroubezpieczeń. W obszarach ryzyka, w których zaproponowanie ochrony jest nierealne przy zastosowaniu normalnych środków, mikroubezpieczenia mogą stanowić racjonalne uzupełnienie oferty ubezpieczeniowej. Inteligentne kontrakty umożliwiają stosowanie automatycznych reguł biznesowych do jednostek pieniężnych denominowanych w kryptowalucie. Uzyskanym rezultatem badawczym jest propozycja architektury rozwiązania informatycznego realizującego model biznesowy polegający na oferowaniu produktów posiadających cechy mikroubezpieczeń. Architektura jako podstawowy komponent wykorzystuje platformę wykonywania inteligentnych kontraktów. W badaniu posługujemy się metodą badawczą badań projektowych (design science)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.20

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu