Object structure

Title:

Wyspy odrzańskie we Wrocławiu miejscem aktywizacji jego mieszkańców

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Odra islands in Wrocław as a place of the activation of its inhabitants

Creator:

Burdziński, Jacek ; Gubański, Janusz

Subject and Keywords:

wyspy rzeczne ; Wrocław ; aktywizacja ; zagospodarowanie przestrzenne ; tereny nadrzeczne ; river islands ; activation ; spatial planning ; riverside areas

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 4 (20), s. 74-85

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących aktualnego i potencjalnego wykorzystania przestrzeni wybranych wysp odrzańskich we Wrocławiu do aktywizacji jego mieszkańców. Do badań wybrano zespół wysp Śródmiejskiego Węzła Wodnego oraz położoną z dala od centrum Wyspę Opatowicką. Wszystkie obszary mają ogólnodostępne przestrzenie publiczne oraz zasoby przyrodnicze, a także możliwości dalszego rozwoju w kierunku aktywizacji ludności. Autorzy przeanalizowali czynniki mające wpływ na dostępność poszczególnych wysp oraz warunki zagospodarowania przestrzeni każdej z nich, sprzyjające lub nie różnym formom aktywizacji. Wyniki badań, ujęte w formie wniosków, mogą być pomocne do określenia kierunków rozwoju i wykorzystania przestrzeni badanych wysp w celu zapewnienia jeszcze lepszych warunków sprzyjających aktywizacji użytkowników przestrzeni publicznych miasta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2018.4.06

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 4 (20)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu