Title:

Przemiany krajobrazu doliny rzeki Odry na przykładzie fragmentu Pradoliny Odry w rejonie Wrocławia

Title in english:

The landscape changes of the Odra river valley based on a segment of the glacial Odra River valley in the area of Wrocław

Creator:

Wodzińska-Cader Dorota

Contributor:

Drabiński, Andrzej. Promotor ; Rubaszek, Justyna. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

dolina rzeki Odry ; przemiany krajobrazu ; fotointerpretacyjna analiza retrospektywna ; retrospektywna analiza panoramiczna

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Praca doktorska podejmuje temat przemian krajobrazu w obrębie doliny rzeki Odry w rejonie Wrocławia (między 269 a 226 km biegu rzeki Odry). W pracy badawczej dokonano analiz w latach 1995-2015 oraz odniesiono się do źródeł kartograficznych z lat 30. i 40. XX wieku. Zakres badań obejmował delimitację obszaru na jednostki architektoniczno-krajobrazowe i ich identyfikację, analizy retrospektywne na podstawie odwzorowań kartograficznych i obrazów panoramicznych oraz analizę SUiKZP (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu