Title:

Ocena zaburzeń kory mózgowej przy zastosowaniu korelacji analizy czynnościowej w zapisie elektroencefalograficznym oraz badania wolumetrycznego obrazów rezonansu magnetycznego u psów z padaczką idiopatyczną

Title in english:

Evaluation of cerebral cortex disorders using the correlation of functional analysis in the electroencephalographic recording and volumetric analysis of magnetic resonance images in dogs with idiopathic epilepsy

Creator:

Czerwik Adriana

Contributor:

Wrzosek, Marcin. Promotor ; Płonek, Marta. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

elektroencefalografia ; hipokamp ; padaczka ; pies ; wolumetria

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była ocena protokołu EEG sedacja-wybudzenie, a także opracowanie protokołu do stosowania w weterynaryjnej praktyce klinicznej. Drugim celem była ocena korelacji funkcjonalnej dysfunkcji płata skroniowego (EEG) z jego uszkodzeniem morfologicznym w hipokampie (vMRI).

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu