Title:

Wpływ mykoryzowych szczepów grzybów na wzrost, rozwój, plonowanie i wartość odżywczą owoców pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)

Title in english:

Effect of mycorrhizal fungal strains on the growth, development, yield and nutritional value of tomato fruit (Lycopersicon esculentum Mill.)

Creator:

Dobrowolski, Artur

Contributor:

Majkowska-Gadomska, Joanna. Promotor

Subject and Keywords:

pomidor ; mikoryza ; włókno kokosowe ; inokulum

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem badań było określenie przydatności owoców trzech odmian pomidora do uprawy w ogrzewanym tunelu foliowym oraz ocena wpływu stosowanych szczepów grzybów w obrębie ryzosfery na cechy fitometryczne, plonowanie oraz wartość biologiczną jego części jadalnych.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu