Object structure
Title:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Liability for departure from discipline of public finance in the scope of internal audit in the public finance sector

Creator:

Bojkowski, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 17-26

Abstrakt:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zorganizowaniu i prowadzeniu audytu wewnętrznego, które stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasadniczym zamierzeniem jest ocena, czy stypizowane w przepisach o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [Ustawa 2004, art. 18a] czyny mają w istocie charakter dyscyplinujący kierowników jednostki, których owe naruszenia zasadniczo dotyczą. Artykuł obejmuje ogólne przedstawienie charakteru odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz analizę szczegółową art. 18a Ustawy 2004

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: