Object

Title: Struktura wydatków budżetu państwa a innowacyjność gospodarki

Title in english:

The structure of state budget expenditures versus innovativeness of economy

Creator:

Budzyński, Tomasz M.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 27-36

Abstrakt:

W artykule przedstawiono aktualną wielkość i strukturę wydatków budżetu państwa w Polsce oraz stan innowacyjności polskiej gospodarki. Zaobserwowano, iż w strukturze wydatków budżetu państwa dominują wydatki socjalne oraz o charakterze administracyjnym, a ponadto prawie 80% wydatków budżetu państwa stanowią wydatki sztywne. Na sferę edukacji i nauki przeznacza się z budżetu państwa zaledwie 5,7% ogółu wydatków. Stan innowacyjności polskiej gospodarki jest bardzo niski, a przyczyn tego stanu należy upatrywać w niskim poziomie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do PKB oraz niekorzystną strukturę tych nakładów. Konieczne jest zatem szybkie zwiększenie nakładów na sferę B+R, w tym z budżetu państwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73332

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information