Object structure
Title:

Przegląd metod pomiaru efektywności w aspekcie zastosowania do oceny działalności podmiotów sektora publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A review of the efficiency measurement methods in the aspect of the assessment of the public sector performance

Creator:

Kozuń-Cieślak, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 90-100

Abstrakt:

Problemu efektywności nie można rozpatrywać bez odniesienia się do sposobów jej mierzenia, gdyż tylko wtedy można zarządzać daną organizacją czy jakimiś obszarem jej działalności, kiedy możliwe jest zmierzenie i analizowanie procesów zachodzących na skutek tej działalności. Potrzeba poszukiwania i weryfikacji sposobów poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów sektora publicznego jest w ostatnich latach coraz silniej akcentowana w literaturze, debacie naukowej i politycznej. W ramach niniejszego opracowania podjęto próbę zidentyfikowania metod szacowania efektywności w aspekcie specyfiki sektora publicznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: