Object structure
Title:

Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dilemmas of the government proposals to change the pension system

Creator:

Niżnik, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 115-127

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie najnowszych propozycji rządu dotyczących zmian w systemie emerytalnym i ich ocena. Tłem rozważań są charakterystyka finansowej sytuacji funduszu emerytalnego oraz omówienie wyników działalności otwartych funduszy emerytalnych. Uwzględniono wielkości środków przekazywanych przez ZUS, wartość aktywów netto i rentowność inwestycji, które porównano z dochodami z lokat bankowych i wartością waloryzacji składek w ZUS. Do najważniejszych nowych rozwiązań należy zaliczyć obniżenie składki przekazywanej przez ZUS do OFE, wprowadzenie ulg podatkowych dotyczących dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, zmiany w zakresie limitów inwestycyjnych. Podstawowym celem jest zmniejszenie wielkości deficytu i długu publicznego i tym samym nieprzekroczenie drugiego progu ostrożnościowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: