Object structure
Title:

Pomoc publiczna dla instytucji finansowych w warunkach kryzysu – założenia i realizacja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

State aid granted for the financial institutions in the context of the economic crisis – recommendations and realization

Creator:

Podsiadło, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 144-156

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasad stosowanych odnośnie do pomocy dla instytucji finansowych w czasie kryzysu. Analiza jakościowa pomocy publicznej udzielanej w państwach członkowskich została przeprowadzona na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie opracowania i wdrożenia pomocy państwa na rzecz banków. Natomiast dane statystyczne dla analizy ilościowej zostały zgromadzone na podstawie publikowanych przez Komisję raportów na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: