Object structure
Title:

Ocena jakości audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quality assessment of internal audit in the units of public sector finance

Creator:

Przybylska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 157-167

Abstrakt:

Zakres i złożoność zadań stawianych przed audytem wewnętrznym wymaga ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat, a także weryfikowania jakości usług audytowych. W trosce o jakość audytu wewnętrznego opracowuje się od lat standardy audytu wewnętrznego, których znajomość i przestrzeganie ma zapewnić należyte wykonywanie zadań przez audytorów wewnętrznych. W artykule zaprezentowano wytyczne w zakresie oceny jakości audytu wewnętrznego zawarte w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, szczególnie program zapewniania i poprawy jakości audytu wewnętrznego, oraz podjęto próbę określenia zasad i minimalnego zakresu tej oceny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: