Object structure
Title:

Wydatki na aktywną politykę rynku pracy (ALMP) w Polsce jako element modelu flexicurity

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Expenditure on active labour market policy (ALMP) in Poland as a component of flexicurity model

Creator:

Rękas, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 168-178

Abstrakt:

Model flexicurity stanowi zintegrowaną strategię równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Jednym z jego komponentów jest aktywna polityka rynku pracy, która ma na celu przede wszystkim aktywizację bezrobotnych. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy dekompozycji wydatków na aktywną politykę rynku pracy w Polsce w latach 2005-2008 oraz na lokalnym rynku pracy na przykładzie działania Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Analiza ta pozwoli przeprowadzić ocenę stanu wdrożenia zasad modelu flexicurity w Polsce i na rynku lokalnym w obszarze jednego z elementów tego modelu oraz wskazać pożądane zmiany w analizowanym obszarze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: