Object structure
Title:

Problem redukcji długu publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problem of public debt reduction

Creator:

Stężewski, Sławomir

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 179-190

Abstrakt:

Kryzys finansowy z lat 2007-2009 doprowadził do nierównowagi fiskalnej i wzrostu długu publicznego. W artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano działania podejmowane w państwach rozwiniętych na rzecz obniżenia długu publicznego i warunki reformy, tak aby w konkluzji sformułować uwagi o charakterze ogólnym, teoretycznym. Redukcja długu publicznego jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych finansów publicznych, którego znaczenie - ze względu na uwarunkowania polityczne i społeczne państw wysoko rozwiniętych - będzie wzrastać. W tych okolicznościach powinny być rozważone wszystkie realne sposoby jego redukcji. Istnieją w tej kwestii możliwości, co starano się wykazać w niniejszym referacie. Priorytetowe znaczenie ma ograniczanie wydatków socjalnych i racjonalizacja instytucji państwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: