Object structure

Title:

Działalność i finansowanie parków narodowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Activity and financing of national parks in Poland

Creator:

Zbaraszewski, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 210-219

Abstrakt:

Istniejący w Polsce system ochrony przyrody był budowany przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Dzięki niemu znaczne obszary kraju o najwyższych walorach przyrodniczych udało się objąć różnorodnymi formami ochrony. Jednocześnie praktyka pokazuje, że system ten ma wiele wad, jest niespójny i nieskuteczny. Zmian wymagają przepisy prawne związane z ochroną przyrody. Z końcem 2010 r. nastąpiła likwidacja gospodarstw pomocniczych, które działały przy parkach narodowych. Rozwiązanie polegające na przekształceniu parku narodowego w państwową osobę prawną może w przyszłości prowadzić do komercjalizacji parków narodowych, tj. do zmuszenia ich do utrzymywania się z eksploatacji lub udostępniania własnych zasobów przyrodniczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku