Object structure

Title:

Stan finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w obliczu globalnego kryzysu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Condition of public finance in Poland from the perspective of the European Union countries in the face of the global financial crisis

Creator:

Alińska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 223-230

Abstrakt:

Globalny kryzys finansowy wywarł istotny wpływ na sferę finansów publicznych w wielu krajach na świecie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie tempa i zakresu zmian, jakie dokonały się w latach 2006-2009 w sektorze finansów publicznych w Polsce w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej i krajami strefy euro. Wyniki wstępnych analiz wskazują, że pomimo identyfikacji pozytywnych zjawisk stan finansów publicznych w naszym kraju wymaga podjęcia szybkich i niekonwencjonalnych działań służących poprawie sytuacji w niedalekiej przyszłości, zwłaszcza w obliczu oczekiwań związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku