Object structure

Title:

Budżet Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European Union budget in the light of the strategy Europe 2020

Creator:

Cieślukowski, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 231-241

Abstrakt:

W czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła strategię rozwoju Unii Europejskiej na lata 2014-2020: Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Jednym z najważniejszych zadań Rady UE w najbliższych latach będzie ustalenie zasad i struktury jej finansowania. W artykule autor wskazuje propozycję Komisji dotyczącą zmian w unijnym budżecie oraz podejmuje próbę ich oceny z punktu widzenia realizacji strategii. Na uwagę zasługuje m.in. zwiększenie elastyczności wydatków budżetowych oraz wprowadzenie nowych sposobów finansowania unijnych programów, a w szczególności zastąpienie dotacji bezzwrotnych pożyczkami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku