Object

Title: Czynniki zewnętrzne wpływające na absorpcję środków unijnych przez agrobiznes w latach 2007-2013

Title in english:

External factors influencing adsorption of European Union funds by agribusiness between 2007 and 2013

Creator:

Czykier-Wierzba, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 242-250

Abstrakt:

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przyznano Polsce z budżetu UE znaczne środki finansowe na rozwój gospodarki, w tym również agrobiznesu. Na wykorzystanie tych środków wywierają wpływ czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wśród tych pierwszych można wyodrębnić m.in. takie grupy czynników, jak: globalne, makroekonomiczne, instytucjonalne, finansowe i rynkowe. Ze względu na ograniczone ramy opracowania, spośród wymienionych grup czynników, przedmiotem rozważań w referacie będą dwie grupy, tj. czynniki globalne i makroekonomiczne. Absorpcja środków przyznanych Polsce z budżetu ogólnego UE na lata 2007-2013 pozwoliłaby na zmniejszenie dystansu w poziomie rozwoju naszej gospodarki, w tym również agrobiznesu, w stosunku do krajów piętnastki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73352

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

This page uses 'cookies'. More information