Object structure

Title:

Tax expenditures a transparentność polityki fiskalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax expenditures and the transparency of fiscal policy

Creator:

Dziemianowicz, Ryta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 251-260

Abstrakt:

Wyniki badań empirycznych potwierdzają, że z punktu widzenia dążenia do zmniejszenia nierównowagi fiskalnej istotna jest transparentność działań w tym zakresie, która wymaga, aby wszystkie dokumenty budżetowe były kompletne i jawne. To oznacza konieczność publikowania nie tylko informacji na temat bezpośrednich wydatków publicznych, ale także tych wprowadzonych "tylnymi drzwiami", do których niewątpliwie należy zaliczyć tzw. tax expenditures. Artykuł prezentuje rozważania na temat istoty tax expenditures rozumianych jako specyficzne wydatki publiczne realizowane poprzez system podatkowy oraz działania podejmowane w zakresie ich ujawnienia w ramach prowadzenia tzw. transparentnej polityki fiskalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku