Object

Title: Wpływ wprowadzenia strefy euro na handel i inwestycje zagraniczne w nowych państwach członkowskich UE

Title in english:

Influence of the introduction of the euro zone on trade and foreign direct investments in the new EU Member States

Creator:

Jarka, Sławomir ; Kurkowska, Sylwia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 261-270

Abstrakt:

Celem pracy była estymacja skutków wprowadzenia euro dla nowych członków Unii Europejskiej, w obszarze handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W tym celu użyto danych panelowych dla 32 grup krajów w latach 1990-2007 i metodę efektów stałych. Według obliczeń efektów indywidualnych, dotyczących importu, krajem, który w największym stopniu skorzysta na wprowadzeniu jednolitej waluty, jest Łotwa (obroty w handlu wzrosną o 30,5%), a w najmniejszym Estonia (wzrost obrotów tylko o 10,5%). Wskaźniki dla innych krajów są zbliżone do pierwszej wartości. Obliczenie efektów indywidualnych dla inwestycji bezpośrednich jest niemożliwe ze względu na brak statystycznej istotności parametrów. W związku z przeprowadzonymi badaniami wywnioskowano, iż przyjęcie euro jest opłacalne dla nowych członków Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73354

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

This page uses 'cookies'. More information