Object

Title: Dług publiczny a wydatki społeczne w państwach Unii Europejskiej

Title in english:

Public debt and social expenditures in European Union states

Creator:

Kijek, Ilona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 271-282

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy dług publiczny i konieczność ponoszenia wydatków na jego obsługę "wypychają" wydatki społeczne. Estymacja modelu ekonometrycznego dla 27 państw Unii Europejskiej pozwala na stwierdzenie, że istnieje ujemna zależność między wydatkiem sztywnym, jakim są koszty obsługi długu publicznego, a wydatkami elastycznymi, do których należą wydatki społeczne - wzrost długu publicznego pociąga za sobą zmniejszanie wydatków społecznych. Analizowana zależność jest silna i bezpośrednia przede wszystkim w "starych" państwach (UE-15). W przypadku nowych państw (UE-12) koszty obsług długu publicznego okazały się zmienną nieistotną statystycznie. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że dług nowych państw członkowskich i koszty jego obsługi są na tyle niskie, że nie powodują redukcji wydatków elastycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73355

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

This page uses 'cookies'. More information