Object structure
Title:

Finansowanie przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych z Funduszu Solidarności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing of the counteraction of the natural disasters results from the Solidarity Fund

Creator:

Piepiora, Zbigniew

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 312-323

Abstrakt:

W artykule przedstawiono finansowane aspekty zapobiegania negatywnym konsekwencjom katastrof naturalnych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na obszarze Europy. Przedział czasowy badań dotyczy lat 2002-2008. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę FSUE. Następnie zaprezentowano wybrane katastrofy naturalne i ich skutki na obszarze Europy. Na koniec przedstawiono wydatki z FSUE w zakresie przeciwdziałania skutkom tego typu zjawisk. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ze względu na corocznie powtarzające się klęski żywiołowe Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest instrumentem potrzebnym państwom Europy. Jednak w jego funkcjonowaniu usprawnienia wymaga procedura rozpatrywania wniosków o pomoc z funduszu, która, zdaniem autora, trwa zbyt długo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: