Object structure

Title:

Metody ograniczania deficytu sektora finansów publicznych w państwach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods of reducing general government deficit in the EU member states under conditions of financial crisis

Creator:

Wójtowicz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 334-348

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie sposobów ograniczania deficytu sektora finansów publicznych podejmowanych w państwach UE w warunkach obecnego kryzysu finansowego. Badaniem objęto kształtowanie się dochodów, wydatków i salda sektora general government 27 państw członkowskich w latach 2009-2011. Na potrzeby opracowania metody zastosowane w celu redukcji deficytów budżetowych zostały usystematyzowane w trzy grupy koncentrujące się wokół rozwiązań na rzecz: obniżania wydatków, podnoszenia podatków oraz zmian instytucjonalnych przyczyniających się do zwiększenia skuteczności polityki fiskalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku