Object structure
Title:

Wpływ zmian legislacyjnych na model prowadzenia gospodarki komunalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of legislative changes on the model of leading municipal economy

Creator:

Czyż, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 497-505

Abstrakt:

W 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Od 2009 r. uchwalonych zostało też wiele innych zmian dotyczących m.in. gospodarki komunalnej. Wprowadzają one zmiany w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce. Część tych zmian dotyczy również sektora samorządowego. Jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego jest prowadzenie gospodarki komunalnej. Od jej jakości, efektywności i ciągłości zależy byt mieszkańców. Celem artykułu jest ocena zmian w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w kontekście możliwości zastosowania różnych form organizacyjno-prawnych w gospodarce komunalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: