Object structure
Title:

Dylematy w zakresie planowania długoterminowego w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście zmian ustawowych oraz doświadczeń wybranych krajów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dilemmas in long-term planning in units of local government in the context of statutory changes and experience of some countries

Creator:

Dylewski, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 516-524

Abstrakt:

Autor zadaje pytanie, czy wprowadzony obowiązek planowania długoterminowego, w przypadkach angażowania się w projekty i przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy, przyczyni się do wzrostu efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i zwiększy skuteczność realizowanych zadań publicznych. Jest to pytanie badawcze, które wskazuje na dylematy związane z metodologią planowania wieloletniego w samorządzie. Zaprezentowane przykłady innych krajów pozwalają pozycjonować rozwiązania przyjęte w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: