Object structure

Title:

Determinanty wydatków jednostek samorządu gminnego na infrastrukturę społeczną

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determining factors for expenses made by communal government units on social infrastructure

Creator:

Gońda, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 557-567

Abstrakt:

Jednym z najistotniejszych aspektów działalności samorządu gminnego jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych z zakresu usług społecznych. Obowiązkiem organów gminnych jest zapewnienie materialnych warunków świadczenia tych usług, czyli zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury społecznej. Jednostki samorządu gminnego są więc zobowiązane do dokonywania wydatków inwestycyjnych w tym zakresie. W praktyce obserwuje się duże zróżnicowanie poziomu wydatków na infrastrukturę społeczną w przekroju gmin. Celem opracowania jest wskazanie czynników wpływających na kształtowanie się tych wydatków. Z rozważań przedstawionych w artykule wynika, że do najważniejszych determinant wydatków inwestycyjnych w sferze usług społecznych należą czynniki: prawne, finansowe, demograficzne, przestrzenne, związane z rozwojem lokalnym i polityczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku