Object structure

Title:

Dywersyfikacja wyników finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Diversification of financial results of local government units

Creator:

Piotrowska-Marczak, Krystyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 628-638

Abstrakt:

Problem deficytu i długu publicznego dotyczy zarówno sektora rządowego, jak i sektora samorządowego. Artykuł koncentruje się na wynikach sektora samorządowego w Polsce. W tym obszarze następuje zwiększenie ilości jednostek zadłużonych. Zasadnicze pytanie sprowadza się do stwierdzenia, czy jest ono zróżnicowane. Dane wskazują, że dotyczy to w największym stopniu miast na prawach powiatu. W konkluzji stwierdza się, że granice zadłużenia JST nie grożą ograniczeniem ich płynności finansowej, a zadłużenie miast na prawach powiatu, jeśli wynika z zaangażowania środków europejskich na inwestycje, nie jest zjawiskiem negatywnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku