Object structure
Title:

Budżet zadaniowy a racjonalizacja zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Task-based budget and rationalization of management of municipalities’ finances

Creator:

Przygodzka, Renata ; Truszkowska-Kurstak, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 651-658

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych problemów współczesnej gospodarki jest rosnąca skala wydatków publicznych, która z jednej strony jest niezbędna do realizacji coraz liczniejszych zadań publicznych, a z drugiej - nie znajduje pokrycia w gromadzonych dochodach, w wyniku czego następuje pogłębianie się długu publicznego. Problem ten występuje na szczeblu zarówno centralnym, jak i samorządu terytorialnego. Powszechnie uważa się, że jednym z instrumentów racjonalizacji zarządzania finansami publicznymi, w tym również na poziomie gmin, jest budżet zadaniowy. Artykuł podejmuje próbę wykazania, że nie zawsze budżet zadaniowy może przyczynić się do poprawy zarządzania finansami gmin, a często może stać się instrumentem utrudniającym ten proces

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: