Object

Title: Istota i struktura dochodów miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2000-2009

Title in english:

Significance and structure of revenue in the municipalities on the rights of district in Poland in the years 2000-2009

Creator:

Rosiński, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 659-668

Abstrakt:

Specyficzną formą funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce są miasta na prawach powiatu. Obecnie w Polsce funkcjonuje 65 miast na prawach powiatu. Ustawowymi dochodami miast na prawach powiatu są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. W badanych latach największy udział w ogólnych dochodach miast na prawach powiatu stanowią dochody własne, które w dużym stopniu zdeterminowane są decyzjami centralnymi. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż konieczna jest reforma systemu podatkowego Polski w zakresie podatków majątkowych i dochodowych w celu zwiększenia wpływu z dochodów własnych i większego uniezależnienia od organów centralnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73392

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information