Object structure

Title:

Referencje i rekomendacje w procesie kreowania kapitału klienta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

References and recommendations in the process of customer capital creation

Creator:

Caputa, Wiesława

Subject and Keywords:

kapitał klienta ; referencje ; rekomendacje ; potencjał lojalności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 25-36

Abstrakt:

Następstwem postępujących procesów globalizacyjnych jest nasilenie walki konkurencyjnej, która w swojej istocie sprowadza się do walki o klienta. W walce tej zwycięża to przedsiębiorstwo, które poprzez dostarczenie wartości dla klienta jest w stanie pozyskać i wykreować bazę klientów, zasilającą go w kapitał na poziomie wyższym od konkurencji i jest w stanie utrzymać, a nawet zwiększać to zasilanie w jak najdłuższym okresie. Realizacja tego celu wymaga nie tylko pozyskania i utrzymania klientów o najwyższym potencjale dochodowym i rozwojowym, lecz również umacniania potencjału zasobowego klienta. Celem artykułu jest wskazanie wpływu i znaczenia potencjału referencyjnego klienta w kreowaniu kapitału klientów. Realizacja tego celu zasadza się na studiach literaturowych oraz wynikach własnych badań empirycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu