Object

Title: Czynniki wpływające na zmiany poziomu zadłużenia w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania

Title in english:

Determinants of debt level changes – a pecking order approach

Creator:

Chojnacka, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 37-47

Abstrakt:

W artykule zostały pokrótce przedstawione dwa różne ujęcia teorii hierarchii źródeł finansowania: wąskie oraz zmodyfikowane. Zgodnie ze zmodyfikowanym ujęciem na podejmowane w przedsiębiorstwach decyzje finansowe wpływ mają zarówno koszty asymetrii informacji, jak i koszty trudności finansowych. Omówiono także wyniki weryfikacji zgodności obserwowanych struktur kapitału w publicznych spółkach akcyjnych w Polsce z założeniami rozważanej teorii. Podstawą modelu ekonometrycznego była koncepcja L. Shyam-Sunder i S.C. Myersa, badająca zależność między deficytem finansowym a zmianą poziomu zadłużenia. Wyniki potwierdzają znaczenie deficytu finansowego, co jest zgodne z teorią hierarchii źródeł finansowania. Pozostałe istotne zmienne to: wielkość firmy, możliwości wzrostu oraz struktura aktywów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73405

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information