Object structure

Title:

Polityka dywidendy w opinii menedżerów – wyniki studiów literaturowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate dividend policy: the views of financial managers – results of literature studies

Creator:

Franc-Dąbrowska, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 59-68

Abstrakt:

Polityka dywidend od kilku dziesiątek lat wzbudza kontrowersje. Znane są wyniki badań wskazujące na pozytywny wpływ wypłaty dywidendy na sytuację finansową przedsiębiorstw, ale również takie, z których wynika jej niekorzystne oddziaływanie. Istnieje również teoria wskazująca na neutralny charakter polityki dywidend. Niespotykane są jednak tego typu badania w przedsiębiorstwach rolniczych. W artykule podjęto próbę specyfikacji czynników determinujących politykę dywidend będących konsekwencją poglądów (opinii) kierownictwa przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu