Object structure

Title:

Międzynarodowe uwarunkowania branżowe jako źródło ryzyka w przedsiębiorstwie górniczym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

International trade conditions as a source of risk in a mining enterprise

Creator:

Jonek-Kowalska, Izabela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 92-101

Abstrakt:

W artykule podjęto problem źródeł ryzyka, tkwiących w otoczeniu branżowym przedsiębiorstwa. W części teoretycznej dokonano segmentacji otoczenia i przedstawiono źródła ryzyka generowane przez otoczenie dalsze i bliższe. W części praktycznej odniesiono się do specyfiki polskich przedsiębiorstw górniczych. Za najważniejsze branżowe źródła ryzyka uznano w tym przypadku sytuację na światowym rynku węgla kamiennego oraz uwarunkowania środowiskowe i technologiczne, obejmujące m.in. regulacje dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla i odnoszące się do zastosowania technologii redukujących tę emisję

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu