Object

Title: Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk

Title in english:

Effectiveness of investments in current assets in non-profit organizations

Creator:

Michalski, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 172-183

Abstrakt:

Celem tego artykułu jest rozważenie, w jaki sposób inwestycje w kapitał pracujący netto wpływają na ekonomiczną efektywność organizacji non profit, wyrażoną jako suma zdyskontowanych przyszłych wolnych przepływów pieniężnych. Organizacje te, wybierając poziom zaangażowania zasobów w kapitał pracujący netto, wybierają zarówno pomiędzy oczekiwanymi poziomami korzyści dla darczyńców finansujących cele organizacji, jak i pomiędzy określonymi poziomami zagrożenia osiągnięcia oczekiwanych wyników (rezultaty poziomów ryzyka towarzyszących tym wyborom). Rozważaniom poddano relację między ryzykiem towarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla darczyńców, wynikającą z wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące, oraz wynikającymi z tego zmianami w ryzyku reprezentowanych przez stopę kosztu kapitału finansującego przedsięwzięcia tego typu organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73630

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information