Object structure

Title:

Metodyka rachunku opłacalności inwestycji: zasady i korzyści inwestycji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methodology of project evaluation: Principles and benefits of investment project

Creator:

Rogowski, Waldemar

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 184-194

Abstrakt:

Celem tego artykułu jest rozważenie, w jaki sposób inwestycje w kapitał pracujący netto wpływają na ekonomiczną efektywność organizacji non profit, wyrażoną jako suma zdyskontowanych przyszłych wolnych przepływów pieniężnych. Organizacje te, wybierając poziom zaangażowania zasobów w kapitał pracujący netto, wybierają zarówno pomiędzy oczekiwanymi poziomami korzyści dla darczyńców finansujących cele organizacji, jak i pomiędzy określonymi poziomami zagrożenia osiągnięcia oczekiwanych wyników (rezultaty poziomów ryzyka towarzyszących tym wyborom). Rozważaniom poddano relację między ryzykiem towarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla darczyńców, wynikającą z wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące, oraz wynikającymi z tego zmianami w ryzyku reprezentowanych przez stopę kosztu kapitału finansującego przedsięwzięcia tego typu organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu