Object

Title: Problemy związane z wyceną młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw

Title in english:

Problems connected with the valuation of new, innovative companies

Creator:

Rudnicka, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 195-202

Abstrakt:

Celem artykułu było pokazanie, jakie problemy może sprawić próba wyceny młodego, innowacyjnego przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy wartość firmy oparta jest w dużej mierze na przyszłym wzroście tradycyjne metody wyceny mogą jej w pełni nie ujawnić. Zastosowanie tych metod jest możliwe, problem zaś tkwi w procesie estymacji danych do modelu i w wyborze odpowiednich parametrów. Artykuł pokazuje, jakie modyfikacje w metodach wyceny przedsiębiorstwa przy użyciu analizy spółek porównawczych i zdyskontowanych przepływów pieniężnych należy zastosować, by wycena w pełni oddawała specyfikę takich podmiotów. Artykuł przedstawia również alternatywny sposób wyceny młodych spółek z wykorzystaniem opcji realnych oraz omawia najważniejsze parametry modelu wyceny opcji, dostosowane do specyfiki innowacyjnych przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73632

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information