Object structure

Title:

Miary finansów przedsiębiorstwa i ich adekwatność

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measures of company finances and their adequacy

Creator:

Mączyńska, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 388-402

Abstrakt:

W debatach ekonomicznych w ostatnich latach nasila się krytycyzm dotyczący pomiaru finansowej kondycji przedsiębiorstw, a także sposobu prezentowania ich wizerunku oraz działań. W niniejszej pracy, w analizie tych kwestii uwzględniane są wybrane determinanty nieprawidłowości pomiaru finansowej kondycji przedsiębiorstw, w tym mające podłoże w rosnącej złożoności działalności gospodarczej i zmianach paradygmatu biznesu, systemie rachunkowości, w regulacjach prawnych, ale także w teorii ekonomii. Analizowane są kierunki zmian w systemie pomiaru kondycji przedsiębiorstw, z uwzględnieniem najnowszych, prezentowanych w literaturze przedmiotu, rekomendacji (w tym koncepcji CSV na tle CSR) i ich krytycznej analizy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu