Object

Title: Relacje aktywów obrotowych w wybranych branżach przemysłu

Title in english:

Relations of current assets in selected divisions of industry

Creator:

Soliwoda, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 426-436

Abstrakt:

W opracowaniu opisano kształtowanie się relacji aktywów obrotowych do wybranych pozycji bilansowych w zależności od branży przemysłu. Podjęto próbę oceny siły zależności między wskaźnikiem kapitał obrotowy/suma bilansowa a: płynnością bieżącą, rentownością obrotu brutto, współczynnikiem koncentracji produkcji sprzedanej i wskaźnikiem poziomu kosztów. Branża odzieżowa charakteryzowała się najwyższym poziomem kapitału obrotowego (w relacji do sumy bilansowej), natomiast branża spożywcza - najniższym. Wystąpiła statystycznie istotna zależność między udziałem kapitału obrotowego a płynnością bieżącą, ponadto w przypadku branży spożywczej i meblarskiej stwierdzono, że zwiększenie koncentracji produkcji sprzedanej może prowadzić w istotny sposób do wzrostu udziału kapitału obrotowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73652

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information